Sammenlign produkterne

Sammenlign produkterne
Omfattet af ordinært honorar
By & Bolig (Total) NEMT-ab (Basis)
Afstemning af regnskab    
Beboerkontakt
Bestyrelseskontakt    
Bogføring    
Deltagelse på ordinær generalforsamling    
Ét årligt regnskabsmøde
Godkendelse af regninger online
Håndtering af forsikringssager
Lovpligtige lejeforhøjelser,
kontraktbestemte reguleringer, ændring i skatter og afgifter
Løn til ansatte
Mødeledelse på ordinær generalforsamling
Onlineadgang for bestyrelsen/ejer
Opkrævning af beboere
Regningsbetaling
Rykning/påkrav
Skrive referat fra ordinær generalforsamling
Udarbejdelse af indkaldelser til generalforsamlinger
Varme-/vandregnskab via målerfirma

 

Sammenlign produkterne
Ekstra ydelser
By & Bolig (Total) NEMT-ab (Basis)
Andelsoverdragelse    
Anden mødedeltagelse fx bestyrelsesmøder
Bankskift
Bistand ved indgåelse af kontrakter med eksterne rådgivere
Bistand ved omprioritering/ny lånoptagelse
Budgettering
Byggesager
Byggeteknisk rådgivning (ingeniør, arkitekt)
Etablering af banklån/kassekredit    
Fremleje-/bytteadministration    
Lejeforhøjelser
Mæglerforespørgsler
Pant/udlæg i andele
Rekvirering og kontakt til håndværkere
Rådgivning og formulering af punkter til generalforsamlinger
Syn ved ind-/udflytning
Udarbejdelse af lejekontrakter
Vedtægtsredigering
Viceværtfunktion    
logo_medlem