Om MasterTjek

OM MASTERTJEK APS

I MasterTjek udfører vi vurderinger af andelsboliger og flyttesyn i bolig-
og erhvervslejemål.

I forbindelse med salg af andele er det et minimumskrav, at der skal ske vurdering af den bolig, som andelen giver brugsret til. I mange andels­boligforeninger er det desuden et krav, at vurderingen udføres af en uafhængig vurderingsmand.

I andelsboliger er det vurderingsmandens opgave at prissætte de for­bedringer og løsøre, som en sælger kan kræve refunderet ved salg, samt udpege og prissætte de evt. mangler, som måtte skulle fradrages i handels­prisen. Desuden stiller vurderingsmanden krav om, at der forelægges behørig dokumentation for ombygninger, der kræver byggetilladelse/ ­anmeldelse til byggemyndigheden, og at der foreligger eller fremskaffes dokumentation for lovlig indretning af boligens tekniske installationer.

I bolig- og erhvervslejemål er det vurderingsmandens opgave at udpege de mangler ved lejemålet som en udlejer har ret til at kræve udbedret for fraflytters regning.

I MasterTjek udføres disse opgaver normalt af ejendomsadministrator
A.D. Søren Kornum.

MasterTjek kan benyttes af alle – det vil sige at du ikke behøver at være kunde i Basis- eller Totalkonceptet.

» Se eksempel på vurderingsrapport
» Rekvirer oplysninger om vurderingskriterier
» Bestil vurdering
MasterTjek ApS er stiftet i 2008 og er et datterselskab af By & Bolig Administration ApS

mastertjek

logo_medlem