Airbnb – om korttidsudlejning i udlejnings- og foreningsejendomme

Til den boligpolitiske åbningsdebat den 5. oktober 2016 var det tydeligt, at Airbnb var et vigtigt tema for både medlemmer og politikere. Politikernes svar var blandt andet at der var behov for mere kontrol og regulering. For så vidt angår Ejendomsforeningen Danmarks medlemmer i  ejersektionen var det særligt udlejerens udfordringer med ulovlig korttidsudlejning, som fyldte.

For medlemmer i administratorsektionen var billedet mere nuanceret. Dette skyldes, at man er udfordret af divergerende retsgrundlag og varierende holdninger til Airbnb alt efter, om der er tale om udlejnings-, andels- eller ejerforeningsejendomme.

De forskellige retsregler vil blive kort beskrevet her

Ejendomsforeningen Danmark – 02.2017
logo_medlem