Cykeloprydning i leje-, ejer og andelsboligforeninger

Det er boligforeningernes ansvar at stå for cykeloprydning på private arealer mens det er Københavns Kommunes ansvar på offentlige arealer. Det er boligforeningens ansvar at opmærke, indsamle og bestille afhentning af cykler, der henstår på boligforeningens areal. Det gælder både leje-, ejer- og andelsboligforeninger.

God ide at varsle
I forbindelse med opmærkning af cykler anbefaler Københavns Kommune at varsle beboerne forud for opmærkningen. Varslingen bør indeholde en dato for, hvornår cyklerne bliver mærket, eller en dato for, hvornår beboere senest skal have opmærket deres cykler, hvis de selv skal stå for opmærkningen. Udover det, skal der også være en dato for, hvornår cyklerne tidligst bliver ernet fra boligforeningens område. Varslingen bør ske 14 dage før opmærkningen, og kan ske via brev i postkassen, email og opslag på opslagstavler i boligforeningen.

Hvilke cykler skal opmærkes?
Som udgangspunkt opmærkes alle cykler på boligforeningens areal. Her er det vigtigt at huske på cykler, der står i stativer, der er monteret på både indre og ydre husmure, og cykler der står op ad både indre og ydre husmure og i cykelkældre. Det gælder ikke cykler i stativ monteret på fortov eller vejbane med mindre selve vejen også er privat. Ved opmærkning fra boligforeningens side, anbefales det, at opmærkningen sker i de timer, hvor flest cykler er i brug fx i dagtimerne, hvor mange er på arbejde.

Hvordan skal cyklerne opmærkes?
Hvor længe skal cyklen stå, før den må fjenes?
Hvem afhenter cyklerne?
Procedure for bestilling af cykelafhentning
Hvad sker der efterfølgende med cyklerne?

Download folderen vedr. cykeloprydning,
og få svar på spørgsmålene – Klik her

Sammen om byen, Københavns Kommune – 08.2016
logo_medlem