Kan man ekskludere en andelshaver som følge af dokumentfalsk?

Boligretten har taget stilling til, om en andelshaver kunne ekskluderes på grund af dokumentfalsk.

Andelshaveren lavede forandringer i sin andelsbolig og havde i den forbindelse foretaget ændringer i ejendommens faldstammeforløb uden at have indhentet tilladelse fra bestyrelsen. Andelshaveren
indhentede efterfølgende fuldmagt fra bestyrelsen til at søge byggetilladelse. Denne fuldmagt sendte andelshaveren videre til kommunen i en version, hvor A/B’s betingelser for byggeriet ikke fremgik. Bestyrelsen ekskluderede AH på grund af dokumentfalsk med henvisning til vedtægtsbestemmelse om alvorlig gene eller ulempe for andre medlemmer eller foreningens virksomhed.
Boligretten fandt efter en samlet vurdering, at andelshaveren havde optrådt til alvorlig gene eller ulempe for andre medlemmer og for foreningens virksomhed, hvorfor eksklusionen var gyldig.

Afgørelsen er refereret i GD 2018/62B, der bliver bragt i Huset Jura nr. 8
logo_medlem