Ny forskning:
Beboerne har hovedansvar for indeklima

Indeklima i boliger kan blive påvirket af mange ting. Isolering, ventilation, store vinduespartier, men én ting går igen som den største faktor for indeklimaet: Brugeradfærden. Nu viser det sig, at adfærden har endnu større betydning, end man tidligere har antaget. Ny forskning har nemlig vist, at kun en fjerdedel af al partikelforurening i boliger kommer udefra. Resten bliver dannet i boligen, hovedsageligt af beboerne selv.

Lektor Gabriel Bekö fra DTU har undersøgt kilderne til partikelforureningen i 56 københavnske boliger, og en stor andel af denne forurening, skyldtes brugernes egen adfærd. Resultaterne af forsøget viste, at kun en fjerdedel af partikelforureningen stammede fra udendørs kilder. Resten stammede fra beboernes egne aktiviteter.

Den nye viden er særligt interessant, fordi partikelforurening sammen med fugt er den største kilde til dårligt indeklima. Derfor er det også vigtigt, at beboerne er opmærksomme på, hvad de selv kan gøre i form af eksempelvis udluftning – også når det er koldt udenfor, fortæller Gabriel Bekö i Realdanias publikation ”Indeklima og sundhed i boliger”:

”Vintertid er partikeltid. Danskerne hygger sig med stearinlys og god mad, og samtidig er vi nok lidt mindre tilbøjelige til at lufte ud, når kulden bider. Men pas på med det,” siger han.

Vigtigt at skabe viden
Administrerende direktør i Ejendomsforeningen Danmark, Torben Christensen, deler problemstillingen omkring indeklima op i to dele. Dels den eksisterende viden inden for byggebranchen og dels lejernes adfærd.

”Som bygningsejer er man afhængig af, hvad den gængse opfattelse af godt byggeri har været hos arkitekter, bygningsingeniører og byggemyndighederne på det tidspunkt, hvor bygningen er opført. Kæmpe glaspartier, flade tage og brug af PCB, blyholdig maling og asbest har alt sammen på et tidspunkt været god latin, men har siden vist sig at give store udfordringer,” siger han.

Derfor mener han også, det er vigtigt at arbejde på at skabe mere viden omkring indeklima. Ikke kun i byggebranchen men også blandt lejerne, så de bliver bedre i stand til at tage vare på deres bolig.

”Den store udfordring ved diskussionen omkring indeklima er jo, at vi ofte ikke ved, hvad der egentlig foregår inde i ejendommene. Som ejendomsejer har man ikke adgang til sine lejemål, og det skal man heller ikke have. Men det gør, at man ikke kan kontrollere, hvad der foregår i lejemålet, og derfor bliver indeklimaet også først og fremmest lejernes eget ansvar,” siger Torben Christensen.

Adfærdsændring giver størst gevinst
Der kan gøres mange forskellige ting ved boligen for at forbedre indeklimaet, men den største gevinst ligger i en ændret brugeradfærd. Derfor er det vigtigt, at lejerne bliver klar over, hvordan deres brug af lejemålet påvirker indeklimaet, mener Torben Christensen.

”I sidste ende handler det om viden. Ejendomsejeren sørger for, at bygningen lever op til den gældende viden på området, og lejerne skal samtidig vide, hvordan de selv kan være med til at sikre det gode indeklima,” siger han.

Seks gode råd til et godt indeklima
•  Undgå tobaksrygning indendørs
•  Lad være med at tænde stearinlys
•  Gør rent minimum én gang om ugen
•  Luk af til andre værelser under madlavning
•  Hæng ikke tøj til tørre indendørs
•  Luft ud med gennemtræk – også om vinteren

 

Ejendomsforeningen Danmark – 09.2016
logo_medlem