Nye ejendomsvurderinger udsendes i etaper i løbet af 2019

Skatteminister Karsten Lauritzen har i dag orienteret forligspartierne bag de nye ejendomsvurderinger om, at der lægges op til at udsende de nye vurderinger i etaper. De første boligejere vil få deres vurdering i 2. kvartal 2019. Modellen har ikke betydning for de nye boligskatteregler, som helt efter planen træder i kraft i 2021.

Arbejdet med at give danskerne nye og mere retvisende vurderinger af deres boliger og grunde bevæger sig skridt for skridt fremad. Nu foreligger der flere detaljer omkring tidsplanen for de nye vurderinger og udsendelsen til boligejerne, og det har skatteminister Karsten Lauritzen i dag præsenteret for partierne bag forliget om de nye ejendomsvurderinger.

Forliget betyder, at danske boligejere får nye og mere retvisende ejendomsvurderinger i 2019. Vurderingerne var oprindelig planlagt til udsendelse på én gang. Med den nye model ligges der i stedet op til, at vurderingerne udsendes til boligejerne i etaper i løbet af 2019. Konkret betyder det, at de første boligejere modtager deres nye vurdering i 2. kvartal 2019, mens den hidtidige plan var, at vurderingerne blev udsendt i 1. kvartal 2019.

Fordelen ved at udsende vurderingerne løbende er bl.a., at der sikres en bedre betjening af de enkelte boligejere, fordi den nye Vurderingsstyrelse ikke skal håndtere 1,7 mio. ejerboliger på samme tid, ligesom henvendelser fra boligejerne vil komme løbende frem for på én gang. Samtidig bliver der ekstra tid til at kvalitetssikre systemet og datagrundlaget.

”For regeringen er det afgørende, at danskerne får så præcise og gennemskuelige vurderinger som muligt. Vurderinger, de har tillid til, så de stoler på, at de betaler den rigtige boligskat. Og så er det vigtigt, at folk får en god behandling af myndighederne – både før, under og efter vurderingen. Modellen med udsendelse i etaper i stedet for alle vurderingerne i ét hug giver rigtig god mening – både for borgerne og for skattevæsenet”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Planen for udsendelse af vurderingerne betyder, at de nuværende ejendomsvurderinger rent skatteteknisk forlænges med et år. Dermed vil langt de fleste boligejere opnå en uændret eller lavere skattebetaling i 2018-2021, end de ellers havde udsigt til. Boligejere, der betaler skat af en for høj vurdering, vil få pengene tilbage med et procenttillæg.

Den nye model ændrer ikke på, at de nye boligskatteregler, der bl.a. indebærer lavere skattesatser og permanente skatterabatter til boligejerne, træder i kraft i 2021 som planlagt.

”Vi har givet danskerne tryghed om boligskatten, og det ændrer vi selvfølgelig ikke på. Samtidig har vi besluttet, at har man betalt skat af en for høj vurdering, skal man naturligvis have pengene tilbage – krone til krone og med procenttillæg. Det er kun rimeligt. Og som skatteminister ser jeg meget frem til, at vi til næste år kan komme i gang med at tilbagebetale de penge til boligejerne, som hele tiden burde have ligget i deres lommer”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Oprindeligt var den såkaldte vurderingstermin for ejerboliger – dvs. det tidspunkt, hvor den administrative vurdering af ejendommen foretages – planlagt til 1. september 2018. Med den nye model sættes denne termin til 1. januar 2019 for ejerboliger. For erhvervsejendomme sættes urderingsterminen til 1. januar 2020. Ejere af erhvervsejendomme får dermed også nye vurderinger i 2020 som planlagt.

Der vil frem til efteråret blive gennemført test af det nye vurderingssystem og af det underliggende datagrundlag. Systemet vil først blive sat i drift, når disse test er bestået.

Inden udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger i 2019 vil alle boligejere modtage information om, hvad der ligger til grund for vurderingen af deres bolig. Samtidig får de får mulighed for at tjekke, om de data, som vurderingen baseres på, er korrekte. I foråret 2019 åbnes der for telefoniske henvendelser om de nye ejendomsvurderinger.

Pressemeddelse fra Skatteministeriet – 05.2018
logo_medlem