Nye offentlige vurderinger – andelsboligforeninger må vente til 2021

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) har netop udskudt de kommende ejendomsvurderinger igen. Den nye udskydelse vil betyde, at både vurderingerne til de private boligejere og vurderingerne af erhvervsejendomme kommer senere end antaget. Det betyder også, at andelsboligforeningerne må vente endnu længere tid på deres ejendomsvurderinger.

Onsdag den 31. oktober 2018 præsenterede skatteministeren Karsten Lauritzen (V) partierne bag forliget om det nye ejendomsvurderingssystem for, at udsendelsen af de nye vurderinger forlænges.

”Jeg har besluttet som skatteminister at forlænge vurderingerne med et år. Årsagen er at tage ved lære af de fejl, der er begået i fortiden,” siger Karsten Lauritzen.

Andelsboligforeninger må vente til 2021
Oprindeligt var det meningen, at alle private boligejere skulle have deres vurderinger i løbet af 2019, mens vurderingerne af erhvervsejendommene, hvor andelsboligforeninger hører ind under, skulle udkomme i 2020.

Med den nye plan har Skatteministeriet besluttet, at udsendelsesperioden samlet set bliver forlænget. Det betyder, at der i 2019 alene vil blive udsendt vejledende vurderinger til de private boligejere, mens de juridisk bindende vurderinger udsendes til de private boligejere fra midten af 2020 og frem. Først herefter bliver der udsendt vurderinger af erhvervsejendomme.

Det er endnu ikke fastlagt præcis, hvornår de nye vurderinger af erhvervsejendomme udsendes til erhvervsejere, men det forventes først at ske i 2021. Med andre ord vil andelsboligforeninger tidligst i løbet af 2021 modtage vurderinger af deres andelsboligforenings ejendom.

Store dele af udviklingen forløber planmæssigt
Ifølge Skatteministeriet er den væsentlige del af vurderingssystemet nu bygget. Blandt andet er dele af selve it-systemet udviklet, testet og idriftsat, ligesom udviklingen af den nye vurderingsportal, der er borgernes samlede indgang til de nye ejendomsvurderinger, forløber planmæssigt.

Det forventes også stadig at vurderinger af erhvervsejendomme vil udkomme i etaper, som det tidligere har været meldt ud. Du kan læse meget mere om, hvordan de kommende ejendomsvurderinger til andelsboligforeninger bliver udviklet og hvad de vil være baseret på i artiklen: ”Offentlige ejendomsvurderinger af andelsboligforeninger: Hvornår og hvordan?”

Andelsboligforeninger venter med spænding
De nye vurderinger er ventet med spænding af rigtig mange andelsboligforeninger. Vurderingerne blev nemlig sat i bero allerede i 2013, fordi de var fejlbehæftede. Derfor er det stadig ejendomsvurderinger fra 2011-2012, der gælder for de andelsboligforeninger, der benytter den offentlige ejendomsvurdering til at prissætte deres andelsboligforenings ejendom og dermed regulere deres andelskrone. Mange andelsboligforeninger har i mellemtiden valgt at skifte til en valuarvurdering for at få et mere retvisende billede af, hvad deres egentlige ejendomsværdi er i dag.

Artikel fra Andelsportal.dk – 01.2018
logo_medlem